آقای دکتر GHolamali Kamali

Dr. GHolamali Kamali

واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185224)

51
27
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers