آقای دکتر Ali Hassanzadeh

Dr. Ali Hassanzadeh

عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185286)

5
10
10
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Researchs