آقای Morteza Jafari

Morteza Jafari

دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185342)

31
17
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs