خانم دکتر Ameneh Khadivar

Dr. Ameneh Khadivar

دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185408)

33
69
3
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers