آقای دکتر Amir Aghakouchak

Dr. Amir Aghakouchak

استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا

Researcher ID: (185495)

157
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers