خانم Tahere Mazochi

Tahere Mazochi

دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185552)

2
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers