خانم دکتر Shiva Khalesroo

Dr. Shiva Khalesroo

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185671)

16
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers