آقای دکتر Bahman Bahramnezhad

Dr. Bahman Bahramnezhad

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185675)

28
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers