ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Bahman Bahram Nezhad

Bahman Bahram Nezhad

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185675)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه کردستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Bahman Bahram Nezhad در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه کردستان

سمتهای علمی و اجرایی Bahman Bahram Nezhad در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Bahman Bahram Nezhad Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا Phaseolus vulgarisسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا Phaseolus vulgarisسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی پروتئین های آرگونات در گیاه خیار (Cucumis sativus L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید در Viola modesta بومی غرب ایراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید درذرتدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فعالیت آسکوربات پر اکسیداز در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاریدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم به بیماری فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زاییاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های شبه سایکلوتاید در گیاه ذرت تحت اثر حمله شته، تیمار با جاسمونیک اسید و زخماولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
9دریافت فایل PDF مقالهاثر محیط کشت بر کشت درون شیشه ایی ارقام محلی و وحشی انگور( Vitis vinifera L)دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخوداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپنسنتازی از گیاه دارویی سیاهدانهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهطراحیsiRNAبر اساس ژنAC1 از طریقin silico siRNA search برای ایجاد مقاومت عمومی به ویروس هایTYLCCNV و TYLCVاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایههای ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایراناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالههای قارچی های شبه سایکلوتاید ذرت در مقابله با بیمارینقش ژناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی ژن 1-دئوکسی-دی -زایلوز 5-فسفات سنتاز در چندین گونه گیاهی به منظور جداسازی ژن در پیرتروماولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بیوانفورماتیکی میکرو RNA ها در انگوراولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهالقای ریشه های موئین در گیاه داروی خرفه (portulaca oleracea) با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)همایش ملی گیاهان دارویی1389
18دریافت فایل PDF مقالههای مویین گیاه تاثیرالیسیتورهای متیل جازمونات و اسید سالیسلیک بر تجمع دوپامین در ریشهخرفههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهالقای کالوس از محور گل آذین گیاه پسته وحشی Pistacia atlantica subsp. Kurdicaهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی های بیوانفورماتیکی برای شناسایی میکرو RNA های حفظ شده در گیاه توت فرنگیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های دفنسین در گیاه توت فرنگی(Fragaria vesca) با استفاده از روش های بیوانفورماتیکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی عملکرد ژن شبه دفنسین D2 در گیاه توت فرنگی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بیوانفورماتیکی ژن های هدف چند میکرو RNA جدید در انگورسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
24دریافت فایل PDF مقالهلاتین P-glycoprotein مقاومت چند دارویی MDR پیشرفت تومور و پیشرفت های اخیر در درک مکانیسم ان آىسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی1395
25دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و اندازه گیری تراکم باکتری های اندوفیت دردو رقم توت فرنگینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار ژنومی خانواده ژنهای mlo در گیاه هلو Prunus persicaنخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398

Bahman Bahram Nezhad Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برتبادلات گازی پروتیین های محلول برگ و میزان کلروفیل دراکوتیپهای گندم سرداریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)دوفصلنامه پژوهش های گندم1398
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1400
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن ۱-دئوکسی-دی-زایلوز ۵-فسفات سنتاز و ژن چند عملکردی TcGLIP در گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.) در پاسخ به متیل جاسموناتمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین مشخصات باکتری‌های ریزوبیا جدا شده از خاک‌های آلوده به آرسنیک در مناطق جنوب شرقی استان کردستان و تأثیر آنها بر روی رشد گیاهدو فصلنامه زیست شناسی خاک1396
create: 2 June 2019 - view 659
Support