آقای دکتر Ghader Mirzaghaderi

Dr. Ghader Mirzaghaderi

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185676)

16
6
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers