آقای دکتر Gholamreza Heidari

Dr. Gholamreza Heidari

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185679)

47
21
14
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs