آقای Hossein Karim Zade

Hossein Karim Zade

استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185689)

30
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers