آقای Abasali Akbarzadeh

Abasali Akbarzadeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185701)

24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers