یحیی طالبی | سیویلیکا

یحیی طالبی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی یحیی طالبی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه مازندران (عضو هیات علمی)
  • مجله علوم ریاضی کاسپین (مدیر مسئول)