آقای Mohammad Vahedian Shahroodi

Mohammad Vahedian Shahroodi

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185816)

15
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers