ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Amin Roshandel kaho

Dr. Amin Roshandel kaho

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185875)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Amin Roshandel kaho در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

سمتهای علمی و اجرایی Amin Roshandel kaho در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Amin Roshandel kaho Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت روش تخمین سری بازتاب با کمک شبکة عصبی هاپفیلد به نوفه و پهنای باند فرکانسی موجک چشمة لرزه ایدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک1384
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمهکنفرانس مهندسی معدن ایران1383
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوشیمی منطقه دره زار کرمانکنفرانس مهندسی معدن ایران1383
4دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت تحلیل سرعت با استفاده از تجزیه مقادیر تکینسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهتخمین موجک چشمه لرز های با استفاده از تبدیل موجک گسستهسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضخامت لرزه ای با استفاده از روش تجزیه طیفیچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
7دریافت فایل PDF مقالهتلفیق روش های مقاومت ویژه الکتریکی و لرزه ای انکساری به منظور شناسایی سنگ کف سد دز در منطقه تله زنگچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
8دریافت فایل PDF مقالهتفسیر داده های گرانی با کمک تبدیل موجک پیوستهبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های تراوا با به کارگیری روش های خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف و ماشین بردار پشتیباننخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته1391
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل داده های اکتشافی و تخمین واحدهای جریان هیدرولیکی برای یکی از مخازن نفتی کربناته جنوب غربی ایران توسط روش نروفازینخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته1391
11دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری شبکه های عصبی فازی برای تهیه نمودار تراوایی ازطریق نمودارهای چاه پیمایی: مخزن نفتی بورگان - میدان نوروزسی امین گردهمایی علوم زمین1390
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از توموگرافی لرزهای در تعیین زونهای شکستهسی و یکمین همایش علوم زمین1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تبدیل موجک گسسته روی یک ردلرزهاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
14دریافت فایل PDF مقالهکاربردفرکانس لحظهای برپایه تبذیل هیلبرت هوانگ در بررسی تغییر ضخامت لایه ها در لرزه نگاری بازتابیاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
15دریافت فایل PDF مقالهبهبود روش تبدیل فوریه زمان -کوتاه و کاربرد آن درآشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن گازیاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
16دریافت فایل PDF مقالهکاهش تاثیر نوفه در محاسبه نشانگرهای لحظهای با استفاده از فیلتر وفقی در حوزه زمان- فرکانساولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
17دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه خطی در داده های لرز های چشمه مشترک با استفاده از ترکیب تبدیل شیب و فیلتر نقطه بیشینه زمان-فرکانساولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
18دریافت فایل PDF مقالهتضعیف امواج زمین غلت با استفاده از تبدیل زمان - زمان و تجزیه مد تجربیاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
19دریافت فایل PDF مقالهنگاهی انتقادی به روش های افزایش مقیاس متداولاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش‌های افزایش رزولووشن داده‌های لرزهای و ارزیابی میزان اثر تبدیل موجک پایا روی یک رد لرزه مصنوعینهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی‌های تبذیل موجک در لرزه نگاری با نگرشی ویژه به تبدیل موجک گسستهنهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقادی روش های افزایش مقیاس سیگنال ها در حوزه ی نفتاولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات1392
23دریافت فایل PDF مقالهنشانگر لرز های سوبل متوازن برای شناسایی گنبد نمکیاولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز1393
24دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانال های مدفون با استفاده از نشانگر لرزهای سوبل سه بعدیدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نشانگرهای مبتنی بر ابزارهای پردازش تصویر برای شناسایی مرزهای جانبی گنبد نمکیهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
26دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد نشانگرهای لرزهای بافتی GLCM با استفاده ازشیب ساختارهاهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانال های مدفون بااستفاده از نشانگرهای لرزه ایکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
28دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی وارون دوبعدی داده های مغناطیس سنجی هوابرد شرق ایرانشهر جهت تعیین گسل های منطقهیازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی وارون دوبعدی داده های گرانی سنجی ماهوارهای منطقه شرق میناب برای تشخیص برخی گسل هایازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
30دریافت فایل PDF مقالهکاربرد بیشینه ی محلی تبدیل فشرده شده ی همزمان در تحلیل طیفی داده های لرزه ایاولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
31دریافت فایل PDF مقالهتلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی منطقه آجی چای در شمال غرب ایران به منظور اکتشاف پتاساولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
32دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه تصادفی در داده لرزه ای با استفاده از الگوریتم TOSSVD چند مقیاسیاولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گسلها با استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزه ای و روش لبه یابی پرویتاولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
34دریافت فایل PDF مقالهتحلیل AVO تک فرکانسیاولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
35دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه تصادفی در داده های لرزه بازتابی با استفاده از تخمین تجربی مرتبه پاییناولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
36دریافت فایل PDF مقالهآنالیزچندمقیاسی نشانگرواریانس برای شناسایی کانال مدفوناولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398

Amin Roshandel kaho Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه های تصادفی در داده های لرزه ای بازتابی با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگردغیرخطی تانسوریدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1395
2دریافت فایل PDF مقالهبهبود قدرت تفکیک قایم لرزه ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریهدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1395
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مرز گنبد نمکی با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه ای در محیط GISدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1397
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی نتایج تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی به روش های مختلف و بررسی رابطه تخلخل- تراوایی در یکی از میدان های هیدروکربنی جنوب ایراندوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1398
5دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تخلخل موثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوستدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1397
6دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه های زمین غلت در داده های لرزه ای با استفاده از تجزیه مد متغیردوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1396
7دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه زمین غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعیدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1396
8دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه خطوط نیرو در داده های لرزه ای با استفاده از درونیابی طیفیدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1400
create: 10 June 2019 - view 490
Support