آقای دکتر Amin Roshandel kaho

Dr. Amin Roshandel kaho

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185875)

43
15
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers