خانم دکتر Mehrangiz Payvastegar

Dr. Mehrangiz Payvastegar

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185880)

9
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers