خانم دکتر Shahnaz Nayebzadeh

Dr. Shahnaz Nayebzadeh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185896)

138
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers