آقای Ali Rezaii

Ali Rezaii

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185907)

54
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers