عبدالحمید احمدی | سیویلیکا

عبدالحمید احمدی

دانشیار، جهاد دانشگاهی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی عبدالحمید احمدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • جهاد دانشگاهی (عضو هیات علمی)

مقالات عبدالحمید احمدی در کنفرانس های داخلی

اولویت بندی عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی وزارت ورزش و جوانان
سال 1398
ارائه شده در سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
شناسایی پارادایم رسانه ای برنامه تلویزیونی نود ومقایسه آن به تفکیک گروه های مخاطب
سال 1398
ارائه شده در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

مقالات عبدالحمید احمدی در ژورنال های داخلی

ثناییه التوظیف لقناع المسیح (ع) فی شعر السیاب
سال 1393
ارائه شده در دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی
مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
سال 1392
ارائه شده در مجله پژوهش در مدیریت ورزشی
مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
مقایسه زیر مؤلفه‌های مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌ ملی در ورزش همگانی
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای ارتباطی