آقای دکتر Ali Ramazani

Dr. Ali Ramazani

استاد تمام گروه شیمی، دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185996)

31
32
2
281
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers