آقای دکتر مهدی مهریزی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186010)

5
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers