ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Majid Montaseri

Majid Montaseri

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186109)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Majid Montaseri در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

سمتهای علمی و اجرایی Majid Montaseri در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Majid Montaseri Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه رگرسیونی برای برآورد دوره بحرانی در طراحی حجم فعال مخزنپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد G.I.S در برآورددبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیزرودخانه روضه چایی در استان آذربایجان غربیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهآنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها (مطالعه موردی رودخانه باراندوز)هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های عدم قطعیت و آنالیز عدم قطعیت برآورد رسوب رودخانه الند با روش LHSهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
5دریافت فایل PDF مقالهمدل بندی منطقه ای سیلاب حوضه آبریز غرب دریاچه ارومیههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده سیل و پهنه بندی آن با استفاده از تصاویر ماهواره ای (( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد بارون ))هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنی فرمان بهره برداری مخازن در دوره های پر تنش (خشکسالی)دومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش LHS در آنالیزعدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن: مطالعه موردی سدنازلودومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
9دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سیل در حوضه های فاقد آمار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های (Sequent Peak Algorithm) SPA و ماتریس احتمالی (Probability Matrix Method) در ارائه منحنیهای فرمان بهرهبرداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و شهرچای واقع در استان آذربایجان غربیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
11دریافت فایل PDF مقالهارائه منحنیهای فرمان بهرهبرداری مخازن ذخیره با روش ماتریس احتمالی برای سدهای بوکان و شهرچایچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط ظرفیت ذخیره - آبدهی - عملکرد (storage – yield – performance) در سیستمهای چندمخزنهچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد شبکه های عصبی MLP و ELMAN با نوع جدید مدل رگرسیون در پیش بینی سیل حوضه های فاقد امارچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منطقه ای جریان های نسبی درحوضه های آبریز غرب دریاچه ارومیهنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
15دریافت فایل PDF مقالهتولید داده های مصنوعی (Data Genaraion) در سیستمهای ذخیره منفرد و چندگانهنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روابط ذخیره - آبدهی - قابلیت اعتمادپذیری در سیستمهای چندمخزنهنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های SPA (Sequent Peak Algorithm) و ماتریس احتمالی Probability Matrix Method در ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و مهاباد واقع در استان آذربایجان غربینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
18دریافت فایل PDF مقالهارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره با روش ماتریس احتمالینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
19دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطرات سیل در مناطق شهری با استفاده از نرم افزار WMS و مدل هیدرولیکی HEC-RAS مطالعه موردی شهر اشنویهچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
20دریافت فایل PDF مقالهتهیه مدلی برای محاسبه ضریب اطمینان پایداری سد های خاکی غیر همگنسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
21دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی هسته رسی سد های خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیکهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
22دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان بهینه تأمین آب براساس شاخصهای عملکرد مخزن سد مورد مطالعاتی : سدهای کرخهاولین کنفرانس مدیریت منابع آب1383
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منطقه ای سیلآب با استفاده از نوع جدید مدل رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور و پسخورششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار مخزن سد با توجه به شاخصهای عملکرد مخزن و با استفاده از تکنیک تولید آمار مصنوعیششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل آبشکنها بر اساس داده های صحراییهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل تکیه گاههای پلهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
27دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل نرم افزاری محاسبه عمق آبشستگی موضعی SCPهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
28دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل Hydra در بررسی عملکرد سیستم های سیلاب شهریاولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
29دریافت فایل PDF مقالهتولید جریانهای مصنوعی ماهانه به روشValencia and Schaake(مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای)دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
30دریافت فایل PDF مقالهرسم منحنی فرمان بهرهبرداری مخازن با روش Behavior Analysis(مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای)دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تحلیل حجم مخزن با دادههای تاریخی و دادههای مصنوعی تولیدشده با مدل Thomas-Fairingمطالعه موردی : رودخانه باراندوز)دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
32دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی خشکسالی توسط تکنیک تولید داده های مصنوعیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد سد مخزنی شهر چای به ازای الگوهای کشت مختلف و ارائه الگوی کشت بهینه با متدماتریس احتمال برای اراضی تحت پوشش آنچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کیفی نتایج استخراجی از روشهای شبیه سازی با متد ماتریس احتمال در تحلیل مناسب حجم مخزن سدها مطالعه موردی برروی مخازن سدهای نازلوچای و باراندوزچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای مستقیم و غیرمستقیم تولیدداده مصنوعی درتحلیل سیستم مخازن ذخیره مطالعه موردی رودخانه باراندوزچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخصهای عملکردچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های عملکرد سیستم مخازن ذخیرهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPA اصلاح شده با اعمال شاخصهای عملکردچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخص های عملکردششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
40دریافت فایل PDF مقالهارائه منحنیهای فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPAاصلاح شده با اعمال شاخص های عملکردششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
41دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی احتمالات وقوع خشکسالی با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلواولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
42دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و کاربرد شبیه ساز ساده شده شکست سدSMPDBK)اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دو مدل Hydra و Storm Cad در طراحی سیستم های سیلاب شهریدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی پارامتر PH کیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2Kششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل پایین بودن بهره وری آب در شبکه آبیاری تحت فشار دشت گردیاناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
46دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش مونتکارلو در شبیهسازی دادههای بارندگی سالیانه و ماهیانهاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
47دریافت فایل PDF مقالهتخمین و طبقه بندی نمایه های اقلیمی در حوضه رودخانه نازلو چای مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی آباجالوسفلی از حوضه های دریاچه ارومیهیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر حوضه دریاچه ارومیهیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم برروی فرسایش پذیری حوضه های آبخیز مطالعه موردی ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی غرب دریاچه ارومیهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
50دریافت فایل PDF مقالهاستخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز و شبکه های آبراهه با استفاده ازGIS مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر اقلیم درارومیه و اثرآن برتبخیر - تعرق پتانسیلاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیامدهای تغییر اقلیم یر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی مطالعه موردی دریاچه ارومیهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل ایجادبحران آبی دریاچه ارومیهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغیییر اقلیم بر روی دریاچه ارومیه با استفاده از دو روش آزمون من کندال -و رگرسیون خطیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
55دریافت فایل PDF مقالهطبقهبندی و بررسی اثرات مقیاسهای دورهای بر کیفیت آب رودخانه های حوضه آبریز زرینهروداولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی 1392
56دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات اقلیمی مهاباد در سال های 2030-2011 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل HADCM3دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات الگوی کشت محصولات کشاورزی و عوامل موثر بر آن در بحران آبی دریاچه اورمیهدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
58دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی تغییرات پارامترهای اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری مدل HADCM3 (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه و ماکو)دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
59دریافت فایل PDF مقالهمدل‌بندی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی در حوضه دریاچه ارومیهاولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب1392
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از مدل های تولید داده مصنوعی بر روی منحنی های بهره برداری سیستم مخازن ذخیرهپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های بهره برداری و مدیریت مخزنپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر شدت، مدت ودوره های خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و مدل های اقلیمی (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه)پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
63دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص برتر خشکسالی بمنظور تحلیل خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش های استوکستیکپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهبرآورد شاخص خشکسالی SPI در آینده توسط تولید داده های مصنوعیپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
65دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی ضریب تغییرات بارش و بررسی رژیم فصلی آن در استان آذربایجان غربیهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
66دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ماههای مختلف و فصول مختلف بر خشکسالی های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده ازمدلهای استوکاسیک و شاخص بارش استاندارددومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
67دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی پارامتر DO درکیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2Kسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
68دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکار نوین بهینه سازی الگوی کشت براساس آب مجازی کالری محصولات درمدیریت بحران آب (مطالعه موردی: دشت ارومیه)ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
69دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکاری برای جلوگیری از بحران آب،آب مجازی و کالری محصولات مطالعه موردی دشت ارومیههمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه 1393
70دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین روش منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها با استفاده از داده های هیدروگرافیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
71دریافت فایل PDF مقالهمعرفی آب مجازی و تعیین الگوی کشت با اعمال اثر آب مجازی براساس سه دیدگاه اقتصادی، عملکرد واحد محصول و عملکرد انرژی مطالعه موردی (دشت ارومیه)کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
72دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره خشک و مرطوب در محدوده حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از میانگین متحرک بمنظور کاهش ریسک اثرات خشکسالیدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
73دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تخصیص آب سد شهرچای به روش سلسله مراتب فازیدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
74دریافت فایل PDF مقالهتعیین توزیع برتر آماری با استفاده از آزمون PPCC جهت تحلیل های هیدرولوژیکی با استفاده از داده های دبی (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه)ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
75دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند بارش ایستگاه های سینوپتیک آذربایجان غربیششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیمششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
77دریافت فایل PDF مقالهانتخاب متغیرهای ورودی به مدل برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از نظریه ی اطلاعات متقابلششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد تلفیق الگوریتم بهینهسازی PSO و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی بارش رواناب مطالعه موردی سیمینه رود،حوضه دریاچه ارومیهچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
79دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و آنالیز حساسیت مدل مفهومی بارش رواناب HBV مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای، ارومیهچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
80دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدل آریا و پاریس در پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک در سری داده های UNSODA (مقایسه نتایج با سایر روش ها)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1395
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوینتدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
82دریافت فایل PDF مقالهتوسعه فرمولهای نقطه ای شدت - مدت - فرکانس بارندگیدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
83دریافت فایل PDF مقالهنااطمینانی ها در تهیه منحنی های شدت – مدت - فراوانی بارش (مطالعه موردی: ایستگاه های نمونه شرق حوضه دریاچه ارومیه)دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوینتدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر شوری بر تبخیر از دریاچه ارومیه با استفاده از محاسبات نرمهمایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
86دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بارش با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبانهمایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
87دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند پارامترهای اقلیمی و مدلسازی جریان در حوضه مهابادچایششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
88دریافت فایل PDF مقالهModeling total dissolved solid using soft computing techniquesششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در محاسبه شاخص خشکسالی SPEIسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
90دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان و بارش با روش سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آب حوضه زرینه رود در سیستم حسابداری آب ایمیاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
92دریافت فایل PDF مقالهبهینه نمودن الگوی کشت دشت ارومیه با استفاده از شاخص توجیه پذیری مدیریتی بر پایه ردپای آباولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر اقلیم بر روی ورودی سد مهاباد با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG و شبکه های عصبی مصنوعیاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
94دریافت فایل PDF مقالهارائه برنامه بهینه بهره برداری از مخازن چندگانه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386

Majid Montaseri Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد ذاتی هفت شاخص خشکسالی رایج در پایش خشکسالی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1392
2دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائمفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1393
3دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی استوکستیکی احتمالات وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1394
4دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه)فصلنامه آب و خاک1392
5دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرمفصلنامه آب و خاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAIفصلنامه آب و خاک1395
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییراقلیمفصلنامه آب و خاک1395
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدهافصلنامه آب و خاک1395
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد مدل های هوش مصنوعی در تخمین پارامترهای کیفی آب رودخانه در دوره هایکم آبی و پرآبیفصلنامه آب و خاک1395
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منطقه ای و استخراج منحنی بزرگی- مساحت- فراوانی خشکسالی با استفاده از توابع مفصل در حوضه آبریز دریاچه ارومیهفصلنامه آب و خاک1396
11دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مشخصه فیزیکی تالاب پیش ساخته به کمک مدل شبیه ساز- بهینه ساز MUSIC-GAفصلنامه علوم آب و خاک1396
12دریافت فایل PDF مقالهحل تعارض ها برای مدیریت پایدار منابع آب براساس نظریه بازی؛ مطالعه موردیفصلنامه اقتصاد کشاورزی1396
13دریافت فایل PDF مقالهحسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب)دوفصلنامه چغندرقند1397
create: 15July2019 - view 126

Majid Montaseri annual papers published chart

Contact informations


Share

Support