جواد خلیل زاده

استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186167)

61
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers