Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای عباس شیخی

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186175)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه شیراز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه عباس شیخی

سمتهای علمی و اجرایی عباس شیخی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه شیراز

سمتهای علمی و اجرایی عباس شیخی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

عباس شیخی Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارائه برخی از تجربیات فنی و اجرایی بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران شمالسومین کنفرانس ملی رویه های بتنی1398
2دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روسازی بتنی کامپوزیتی و مقایسه آن با روسازی بتنی مرسوم1سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی1398
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های حذف کلاتر و نشتی مسیر مستقیم در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال تلویزیون آنالوگبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم آشکارسازی CFARدوبعدی در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال OFDMدومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم جستجوگر آشیانه یاب های دوگان راداری باند ka با قابلیت احتمال شنود کم و مادون قرمز برای موشکهای کروزدومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1392
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی کامل بخش پردازش داده در رادار های آرایه فازی چند پرتوی با استفاده از الگوریتمIMMبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهردگیری اهداف هوایی مانوردهنده با استفاده از داده های داپلر - سمت دررادار پسیو مبتنی برسیگنال تلویزیون آنالوگبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی داده درسیستم های OFDM با استفاده از همسانسازی نیمه کور کانال در حضور آفست فرکانسبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهجبران حرکت سکو در تصویربرداری راداری در مدstripmapبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهتخمین زاویه ورود منابع میدان نزدیک با الگوریتم music اصلاح شدهبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهتنظیم بهینه و بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر RLS درحذف کلاتر دررادارهای پسیو مبتنی برسیگنال FMتجارینوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهروش ساده و سریع در تشخیص اولیه مدولاسیون های دیجیتال با استفاده از تحلیل آماری تبدیل فوریه گسسته سیگنال ناشناخته دریاییشانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوهای بهبود یافته GIP جهت انتخاب داده های ثانئیه همگن در آشکارسازهای وفقی راداریشانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهتخمین موقعیت اهداف ضعیف و کوچک درتصاویر IR با دقت زیر پیکسلپنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر1387
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی و بهبود عملکرد آشکارساز ARGLR در محیطهای ناهمگنپانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران1386
16دریافت فایل PDF مقالهروشی نو در آشکارسازی اهداف راداری در حضور کلاتر گوسی بر مبنای تخمین بیزی هدفپانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران1386
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی فیلتر کالمن و فیلترهای ضرایب ثابت بهینه ی Kalata در ردگیری اهداف با مانور بسیار بالا به کمک رادار آرایه فازیپانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران1386
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد آشکارسازهای وفقی راداری در حضور کلاترهای با مشخصات توزیع و طیف واقعیچهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1385
19دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی راداری GLR در محیط تداخل Auto-Regressive با طیف گوسیدوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران1383
20دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی کلاترهمدوس دررادارهای دریایییازدهمین کنفرانس مهندسی برق1382
21دریافت فایل PDF مقالهطراحی سیستمی مقدماتی برای رادارچندعملیاتی با معیار کمینه کردن سطح روزنهیازدهمین کنفرانس مهندسی برق1382
22دریافت فایل PDF مقالهردگیری با زمان تجدیدمشاهده متغیردررادار آرایه فازییازدهمین کنفرانس مهندسی برق1382
23دریافت فایل PDF مقالهردگیری اهداف با مانوربسیاربالا دررادارهای آرایه فازی به کمک فیلتر a-Bیازدهمین کنفرانس مهندسی برق1382
24دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری تبدیل KL برای تشخیص لبهدومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر1381
25دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی منبع سیگنال بر اساس اندازه گیری های TOA و RSSهشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران1400
26دریافت فایل PDF مقالهشناسایی خودکار اهداف در رادار زمینی مراقبت سطحی با استفاده از الگوریتم KNN و تعداد مشاهدات محدودهشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران1400
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی روش های مختلف مکان یابی مبتنی بر داده های TDOAهشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران1400
28دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی پالس های متداخل راداری بر اساس ویژگی های اثر انگشت رادارهشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران1400
29دریافت فایل PDF مقالهطراحی سیگنالینگ با استفاده از الگوریتم های بر مبنای منیفلد در جهت کمینه کردن ISLهشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران1400
30دریافت فایل PDF مقالهاستخراج آشکارساز و طراحی سیگنال در رادار MIMO هم مکانهفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران1399
31دریافت فایل PDF مقالهطراحی سیگنالینگ در رادار MIMO PMCW خودرویی با بهینه نمودن تابع ابهامهفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران1399
32دریافت فایل PDF مقالهطراحی شکل موج رادار شناختی چند ورودی-چند خروجیهفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران1399
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فرستنده های رادار بر اساس ویژگی های اثرانگشت رادارهفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران1399

عباس شیخی Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهدسته بندی اهداف دریایی با استفاده از دو رادار با قدرت تفکیک بالافصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1398
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی SLB SLB با استفاده از چند آنتن کمکی و رویکرد تیوری آشکارسازیفصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهطراحی توامان سیگنال ارسالی و فیلتر گیرنده در رادارهای شناختگر به منظور آشکارسازی اهداف در حضور کلاترفصلنامه رادار1396
4دریافت فایل PDF مقالهGSM طراحی رادار غیرفعال چند ورودی- چند خروجی مبتنی بر سیگنالفصلنامه رادار1396
5دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از چند آنتن کمکی در کاربرد SLB برای مقابله با جمینگ فریب در رادار جستجوگرفصلنامه رادار1396
6دریافت فایل PDF مقالهسرکوب جمینگ نویزی با استفاده از تبدیل فاز-چندجمله ای گسسته در رادارهای پالسیفصلنامه رادار1396
7دریافت فایل PDF مقالهاستخراج مدل نقطه ای اهداف گسترده با استفاده از تصویر راداری SARفصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین1396
8دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SARفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1395
9دریافت فایل PDF مقالهتخمین حالت دریا با استفاده از رادار با قدرت تفکیک بالافصلنامه رادار1395
10دریافت فایل PDF مقالهتفکیک سریع پالس های در هم آمیخته راداری با تحلیل حوزه فرکانسفصلنامه رادار1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد آشکارسازهای مختلف در رادارهای پسیو بر پایه سیگنال های رادیو FM تجاریفصلنامه رادار1392
12دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی اهداف دریایی با استفاده از تشعشعات ماهواره ای با به کارگیری وزن های فیلترهای وفقیفصلنامه رادار1392
13دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی اهداف دریایی با استفاده از تشعشعات ماهواره ای با به کارگیری وزن های فیلترهای وفقیفصلنامه رادار1392
14دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی و تخمین موقعیت زاویه ای هدف با یک المان گیرنده با استفاده از آرایه های با چندگانگی فرکانسیفصلنامه رادار1399
15دریافت فایل PDF مقالهطراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلیفصلنامه علوم و فناوری فضایی1398
16دریافت فایل PDF مقالهطراحی سامانهی اعلام هشدار شکست سد با استفاده از رادارهای تصویربرداری SARدوفصلنامه مدیریت بحران1395
create: 14 August 2019 - view 1827
Support