حمیدرضا خدادادی

استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186176)

28
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers