ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

امیر سعدالدین

associate

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186216)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی امیر سعدالدین در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

امیر سعدالدین Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت بیولوژیک روی ویژگی های سیل و فرسایش آبی در آبخیز رودخانه رامیان - استان گلستاندومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
2دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات سناریو های مدیریت پوشش گیاهی بر خطر فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب دشت ورامین)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
3دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی شدت خطر فرسایش بادی با استفاده از مدل اریفر در جنوب دشت ورامینچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
4دریافت فایل PDF مقالهتصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان )چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
5دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
6دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مقادیر دبی جریان ماهانه ورودی به سد مخزنی با استفاده از مدل سری زمانی SARIMAپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهتصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMSپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهشبکه تصمیم بیزین رهیافتی برای پیش بینی اثرات اقدامات مدیریت خشکسالی بر روی اراضی کشت گندم دیم در استان گلستانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل سناریوهای مدیریتی: یک پروتوتیپ سیستم پشتیبان تصمیم شبکه های بیزین برای مدیریت شوریپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منطقه ای آبخیزها با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی-فنی در برخی از حوضه های رودخانه ای استان فارسششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه روش های خوشه بندی سلسله مراتبی جهت تحلیل منطقه ای آبخیزها در حوضه دریاچه بختگان، مهارلو و رودخانه مند استان فارسششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای عملیات آبخیزداری در آبخیز چهل- چای در استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای بهرهبرداران پذیرنده و غیرپذیرنده عملیات حفاظت خاک (تراسبندی) حوزه آبخیز چمانی استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت بیولوژیک با توزیع دوجملهای در حوزه آبخیز چهلچای، استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه مدل آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهلچای، گلستانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل فیزیکی LISEM به منظور برآورد سیل در حوضه معرف وزوجی کچیک استان گلستانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
18دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی خطر زمینلغزش توسط روش آماری رگرسیون چندمتغیره گام به گام درحوضه چهلچای، استان گلستانهمایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک ( تراس بندی) حوضه آبخیز چمانی استان گلستاناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پیامدهای اجتماعی ناشی از خشکسالی برکشاورزی ( مطالعه موردی : خشکسالی سال 89-88 در دشت یزد - اردکانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خسارت زمینلغزش در حوضه آبخیز چهلچای، استان گلستانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دبی رسوبات معلق بر اساس معادله سنجه رسوب و عوامل مؤثر برضرایب آن در حوضه آبریزگرگانرودنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر های عوامل هیدروژئومورفولوژیک برحرکتهای توده ای مواددامنه ایاولین همایش ملی فرسایش و رسوب1374
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت کیفی آب رودخانه چهل چای حوضه رودخانه گرگان رود با استفاده از شاخص کیفیت آب و استاندارد کیفیت آب ایرانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی وضعیت مرطوب پیشین خاک جهت محاسبه شماره منحنی براساس شاخص استاندارد بارش پیشین NAPIچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل تصمیم بیزین در پیش بینی اثرات فیزیکی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی در آبخیز چهل چای استان گلستانپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
27دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و معادله اسکیدمور در تعیین حد ‌مجاز فرسایش خاک برای برنامه‌ریزی اقدامات حفاظت خاک درآبخیز چهل‌چای_ استان گلستاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
28دریافت فایل PDF مقالهمدیریت کشاورزی و بهبود وضعیت کیفی آبدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از مدل ICD در منطقه حارث آباد سبزواراولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر مقیاس نقشه در تفکیک واحدهای کاری ژئومورفولوژی پهنه­بندی خطر بیابانزایی «مطالعه موردی: منطقه حارث آباد سبزوار»اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
31دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثر اجرای سناریوهای مدیریتی بر میزان تبخیر و تعرق در آبخیز چهل چای رودخانه گرگانروداولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی سناریوهای مختلف سیستمهای جمع آوری آب باراناولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل SWMM در برآورد اثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات جریان رودخانهای در آبخیز زیارت گرگاناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
34دریافت فایل PDF مقالهتوسعه و به کارگیری شاخص پایداری آبخیز WSI برای آبخیز چهل چای، رودخانه گرگانرود استان گلستاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات بلندمدت دبی جریان ورسوب دربرخی ازایستگاه های هیدرومتری استان گلستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثردرتولید رسوب برخی ازحوضه های استان گلستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بیابانزایی باتاکید برمعیارفرسایش بادی به روش MICD73 مطالعه موردی: منطقه باشتین سبزوارسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل SWMMدر شبیه سازی کمی و کیفی جریان رودخانه ای در حوضه های آبخیزسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مدل psr به منظور محاسبه شاخص پایداری آبخیزWSI برای آبخیز چهل چای رودخانه گرگانرود استان گلستاندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیراحیاء جوامع گیاهی حاشیه رودخانه بر ساختار اکولوژی سیمای سرزمین در آبخیزچهل چای استان گلستاننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
41دریافت فایل PDF مقالهشاخص رد پای آب در بخش کشاورزی استان اردبیلسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی عملکرداقدامات آبخیزداری مطالعه موردی: حوضه آبخیز گلابدره - دربندنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
43دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتباط پراکنش کاری اراضی با خصوصیات آبنمود رگبار درحوزه آبخیز گلاز اشنویه آذربایجان غربینهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
44دریافت فایل PDF مقالهمروری براثرات کاربری اراضی برخصوصیات کمی و کیفی منابع آبنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط مکانی و زمانی متغیرهای کیفیت آب های سطحی و کاربری اراضی در حوضه آبریز سد شیرین درههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
46دریافت فایل PDF مقالهنقش کاربری اراضی بر کیفیت آب های سطحی در حوضه آبریز سد شیرین درههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
47دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر بیابانزایی با استفاده از روش مدالوس در غرب استان گلستاندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
48دریافت فایل PDF مقالهتعیین کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار در غرب استان گلستاندومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت کیفیت آب با استفاده از شاخص زیستی هیلسنهوف در رودخانه گرمابدشتاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابوراولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطابق نتایج روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو- پنمن مانتیثسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بهترین روش تجربی جهت تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: حوزه ابخیز کچیک استان گلستان)سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
53دریافت فایل PDF مقالهتوسعه سیستمهای پیشآگاهی خطر بیابانزایی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مدلهای یکپارچه مدلهای مردم محورهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1394
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت شبکه جادههای حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان ایران با توجه به معیارهای فنی آبخیزداریاولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1394
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش آب در حوضه های رودخانه ای دریاچه ارومیهکنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
56دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رطوبت خاک بااستفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز زیارت (استان گلستان)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
57دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز زیارت با استفاده از مدل SWATدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
58دریافت فایل PDF مقالهمعرفی رویکرد پویایی سیستم در مدلسازی مشارکتی مدیریت جامع منابع آب و خاک برای استفاده در مقیاس آبخیزیازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
59دریافت فایل PDF مقالهحساسیت پذیری تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند استان مرکزی به عوامل جمعیتی و مدیریتییازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی انتقال فسفر در آب های سطحی با استفاده از مدل WetSpaدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
61دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربریهای مختلف بر روی میزان انتقال فسفر به درون آبهای سطحیدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
62دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل منطقه ای هدایت الکتریکی و مجموعه مواد محلول کیفیت آب حوضه آبخیز گردگانرد استان گلستاناولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
63دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل منطقه ای کلرو سدیم کیفیت آب حوضه آبخیز گرگانرود استان گلستاناولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانی پیش بینی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی به تفکیک تقسیمات سیاسی حوزه آبخیز حبله رودسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری به تفکیک تقسیمات سیاسی حوزه آبخیز حبله روداولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
66دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی سیل با دبی با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE2D ، مطالعه موردی: رودخانه حبله رود، منطقه بنکوهاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
67دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه خطر سیل با استفاده از GIS و مدل عددی CCHE2D مطالعه موردی: رودخانه حبله رود، منطقه بنکوهاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
68دریافت فایل PDF مقالهپروفیل سیل در دوره بازگشت های مختلف با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی LISFLOOD-FP مطالعه موردی: بازه اوشان، حوزه آبخیز شمشکدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
69دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدلهای هیدرولیکی رستری برای شبیه سازی دوبعدی جریاندومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
70دریافت فایل PDF مقالهمروری بر شاخص های معرف کمبود آب و وضعیت بحران آب ایرانهمایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت1394
71دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مناطق بیابانی و تاب آوری جوامع محلی در جنوب حوضه حبله روددومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
72دریافت فایل PDF مقالهمدل مناسب ارزیابی وضعیت خطر بیابان زایی جهت مدیریت مناطق بیابانی در کشور ایران (مطالعه موردی: بخش جنوبی حوضه حبله رود )دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
73دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات اقتصادی سناریوهای مدیریت کاربری اراضی زراعی آبخیز چهل چای استان گلستانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدرولوژیکی روش های مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابورچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری بر خدمات فرهنگی حوضه های آبخیز سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک آلودگی آب های زیرزمینی حوضه رودخانه حبله رودسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
77دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه ریزی مدیریت حوضه رودخانه حبله رودسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
78دریافت فایل PDF مقالهارایه یک چهارچوب شاخص-محور برای ارزیابی جامع سلامت و پایداری آبخیزها با تاکید بر آینده پژوهیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
79دریافت فایل PDF مقالهمعرفی چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای مدیریت موثر حوضه‎های رودخانه‎ایسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسکآب های زیرزمینی حوضه رودخانه حبله رودسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
81دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل، اثرات، ارتباط ها، فرایندها و اولویت گذاری فشارها با رویکرد DPSIRبه منظور برنامه ریزی مدیریت حوزه آبخیربنکوهبا مشارکت ذینفعان محلیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
82دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مروری مفاهیم و روش های ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزهاسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
83دریافت فایل PDF مقالهتحقیق مشارکتی با کمک جوامع محلی داوطلب برای تعیین وضعیت سلامت رودخانه دلیچای حوضه حبله روداولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
84دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV)همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست1397
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای (RBV )در حوضه رودخانه جراحیهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست1397
86دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV)دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای RBV در حوضه رودخانه جراحیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
88دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه موردی: زیرحوضه ده چناشک و چمانی بالا)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییر اقلیم در راستای مدیریت منابع آب: پیش بینی بارش، دمای حداقل، و دمای حداکثر تحت سناریوهای RCP در ایستگاه سینوپتیک گرگانچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
90دریافت فایل PDF مقالهچارچوبی برای تحلیل و ارزشیابی حکمرانی ریسک سیل در کشور با رویکرد سیستمی و شاخص-محورچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
91دریافت فایل PDF مقالهمقایسه طرح جامع منابع آب ایران با اصول بین المللی مدیریت جامع منابع آبچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
92دریافت فایل PDF مقالهتوسعه سامانه پشتیبان تصمیم برای انتخاب بهترین اقدامات مدیریتی BMP به منظور بهبود کمیت و کیفیت آب حوزه آبخیز بنکوهچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
93دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حکمرانی خطر سیلاب در ایران مبتنی بر رویکرد افزایش تاب آوری جوامعهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1399

امیر سعدالدین Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان و انطباق توسعه کاربری سکونتگاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگاندوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای1394
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه کیفیت آب با استفاده از روش های تحلیل رابطه خاکستری و NSFWQI در مخزن سد شیرین درهفصلنامه سلامت و محیط زیست1397
3دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات اقدامات اصلاحی بر خصوصیات رواناب سطحی و میزان فرسایش خاک در آبخیز بنکوه حوضه رودخانه حبله رودپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
4دریافت فایل PDF مقالهچارچوب ارزیابى جامع خسارتهاى اقتصادى سیل (مستقیم، غیرمستقیم، ملموس و ناملموس):رخداد سیل 29 فروردین 1395 نوده خاندوز، حوضه رودخانه گرگان رودفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1398
5دریافت فایل PDF مقالهمد ل سازی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جعفرآباد، استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
6دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی فنی و اقتصادی جمع آوری آب باران از سطح بام ساختمان ها (مطالعه موردی:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1393
7دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوارپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربیپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی مدل های ایرانی ارزیابی خطر بیابان زایی IMDPA و MICD (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)پژوهش های حفاظت آب و خاک1393
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی مولفه های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpassپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری سیستم های رودخانه ای در حوضه رودخانه جراحیپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع مکانی خطر بیابان زایی منطقه سبزوار با استفاده از مدل IMDPAفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1398
14دریافت فایل PDF مقالهتوسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل چای استان گلستان پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
15دریافت فایل PDF مقالهزمین لغزش برای دو سناریوی عادی و بحرانی در آبخیز چهل چای، استان گلستانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اتصال شبکه ای جاده های حوزه های آبخیز کوهستانی با استفاده از تئوری گراف در حوزه چهل چای استان گلستان پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1396
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناطق با پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش AHP (مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله رود)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1399
18دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی دوبعدی هیدرولیکی جریان سیل با استفاده از مدل مبتنی بر رستر LISFLOOD-FP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شمشک، استان تهران)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1399
19دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مدیریت جامع منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود با استفاده از رویکرد پویایی سامانهپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1400
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل پویایی سیستم برای پیش بینی اثرات اجرای سناریوهای مدیریت پوشش‎ ‎گیاهی بر ساختار اکولوژیک سیمای‎منظر حوضه حبله‎‎رودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
21دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات شاخص تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مشارکت مردمی و پیش بینی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی حوضه حبله رودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
23دریافت فایل PDF مقالهگزارش فنی: محدودیت توسعه کاربری سکونتگاهی ناشی از سیلاب و ضریب رواناب در چارچوب آمایش سرزمین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت گرگانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
24دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل رفتار فصلی رخدادهای سیل و تغییرات زمانی آن در آبخیزهای هیرکانی (مطالعه نمونه: آبخیز‌های حوضه رودخانه گرگانرود)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1399
25دریافت فایل PDF مقالهارایه سناریوهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور و انتخاب بهترین گزینه‌ها با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیارهفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
create: 9 October 2019 - view 555
Support