آقای دکتر Amir sadoddin

Dr. Amir sadoddin

دانشیار گروه آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186216)

96
70
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers