آقای دکتر Mohammad Mahdi Khatib

Dr. Mohammad Mahdi Khatib

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186225)

119
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers