آقای دکتر SEYED HOSSEIN MANSOURI

Dr. SEYED HOSSEIN MANSOURI

استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186262)

55
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers