علیرضا صالحی | سیویلیکا

علیرضا صالحی

دبیر علمی کنگره

معرفی

تلفن
07132083266

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا صالحی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح (دبیر علمی)