مصطفی اقلیما | سیویلیکا

مصطفی اقلیما

محقق و مددکار اجتماعى

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مصطفی اقلیما در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مددکاری اجتماعی (مدیر اجرایی)

سمتهای علمی و اجرایی مصطفی اقلیما در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی (دبیر علمی)

مقالات مصطفی اقلیما در کنفرانس های داخلی

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی دانشجویان پسر دانشکده فنی حرفه ای با دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر مشارکت اجتماعی معلولین جسمی و حرکتی :یک مرور نظام مند
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
اثر بخشی مداخلات پزشکی روانی اجتماعی – گروهی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه نظاممند
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان : یک مطالعه نظام مند
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
بررسی علی- مقایسه ای کیفیت زندگی زنان شاغل و خانه دار شهرستان بردسکن
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
تاثیر آموزش مهارت های حل مساله در کاهش گرایش دختران فراری به فرار از منزل
سال 1393
ارائه شده در سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

مقالات مصطفی اقلیما در ژورنال های داخلی

مقایسه اختلالات رفتاری کودکان 7تا 12 سال مراکز نگهداری شبانه روزی دولتی و خصوصی شهر تهران
سال 1392
ارائه شده در مجله علمی پژوهان
مقایسه کارکرد خانواده در مردان متاهل معتاد و غیر معتاد
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد
بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی روانی – اجتماعی بر سلامت روان زنان دارای همسر بیمار روانی مزمن
سال 1396
ارائه شده در پژوهشنامه مددکاری اجتماعی