آقای دکتر Mahmood Bahmani

Dr. Mahmood Bahmani

ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186363)

21
36
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs