آقای دکتر Hossein Bonakdari

Dr. Hossein Bonakdari

Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186383)

87
14
124
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers