آقای دکتر Ahmad Rastegar

Dr. Ahmad Rastegar

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186481)

104
50
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers