آقای دکتر مسعود جانبزرگی

استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186494)

10
94
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs