مسعود جانبزرگی | سیویلیکا

مسعود جانبزرگی

استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مسعود جانبزرگی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی (هیات تحریریه)
  • دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی (هیات تحریریه)