کریم همتی | سیویلیکا

کریم همتی

معرفی

استان
ایلام
شهر
ایلام

سمتهای علمی و اجرایی کریم همتی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (مدیر مسئول)

سمتهای علمی و اجرایی کریم همتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (عضو هیات علمی)