آقای Majid Zanjirdar

Majid Zanjirdar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186682)

96
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers