آقای دکتر Mohamad Rahim Ramezanian

Dr. Mohamad Rahim Ramezanian

دانشیار دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186695)

117
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers