غلامعلی سیفی | سیویلیکا

غلامعلی سیفی

استادیار

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی غلامعلی سیفی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)