آقای دکتر Mohamadreza sheidaii

Dr. Mohamadreza sheidaii

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186795)

97
14
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers