محسن روشنیان | سیویلیکا

محسن روشنیان

عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محسن روشنیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل (عضو کمیته اجرایی کنفرانس)