Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای عبدالحمید حبیبی

Abdolhamid Habibi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186843)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی عبدالحمید حبیبی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه شهید چمران اهواز
عضو کمیته علمی - هیات داورانکنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

مقالات عبدالحمید حبیبی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دورههای تمرینی کوتاه مدت اینتروال بر روی آمادگی و کاهش وزن دختران غیرورزشکارنخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی1390
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ورزشی گروهی تفریحی بر وزن و برخی فاکتورهای مرتبط با سلامتی دختران چاق غیرورزشکارنخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر 0 هفته تمرین فوتسال تفریحی و دویدن اینتروال بر آمادگی قلبی عروقی دختران غیرورزشکارنخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی1390
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کافئین بر توان هوازی بالاتنه در آزمون دوچرخه کارسنج دستینخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثر دما و رطوبت نسبی محیط و فعالیت بدنی بر پاسخ های برنکواسپاسم ناشی از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسراولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی1391
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شدت فعالیت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی (FATmax) طی یک تمرین فزاینده در دانشجویان پسر تمرین کرده و تمرین نکردهششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر 6 هفته فوتسال تفریحی بر ترکیب بدن و عوامل خطر زای بیماری های قلبی عروقی دختران غیر ورزشکارششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین VO2max BMI و حداکثر اکسیداسیون چربی متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی با دو شدت متفاوت در دانشجویان دختر غیر ورزشکارششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر سه روش تمرینات هوازی، ماساژ و ترکیبی بر درصد چربی، محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزنششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر سه شدت سرد کردن بر سرعت دفع اسید لاکتیک خون و ضربان قلب فوتبالیست ها متعاقب انجام یک فعالیت درمانده سازدومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش1395
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هشت هفته تمرین طناب زنی بر اینترلوکین 6 و پروتیینواکنشگر C در دانش آموزان دختر چاق 13 - 12 سالهدومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تمرینات پیلاتسبر برخی شاخصهای پیکرسنجی زنان چاق شهر اهوازاولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی1395
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر یکجلسه تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق دستبر برخی شاخصهای آسیب عضلانی در دختران فعالاولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی1395
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر برخی شاخص های آسیب عضله در زنان دارای اضافه وزنسومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1396
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر 6 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر کاتالپسی رت های مدل پارکینسونیدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی مقادیرمیوستاتین و IGF-1 طی انجام دو هفته تمرین مقاومتی در دو شدت متفاوت در دختران سالمدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بلندمدت تمرین مقاومتی در دو شدت متفاوت بر سطح سرمی میوستاتین در دختران ورزشکاردومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یک جلسه تمرینات مقاومتی در دو شدت متفاوت بر سطوح فیبرینوژن و پروتیین واکنشگرc در دانشجویان دختردومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی پاسخ های هورمونی به دو شدت متفاوت تمرین مقاومتی در دختران تمرین کردهدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر کوتاه مدت تمرین مقاومتی در دو شدت متفاوت بر تغییرات سطوح فیبرینوژن و نیمرخ لیپیدی دختران جواندومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر6 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر آنزیم گلوتایتون پراکسیدازسومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398

مقالات عبدالحمید حبیبی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط حجم و قدرت عضلانی با برخی فاکتورهای مرتبط با سارکوپنیا در مردان سالمند و مقایسه آن با مردان جوانمجله علوم پزشکی زانکو1395
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شش هفته تمرین منتخب هوازی بر غلظت آیریزین سرمی و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان دارای اضافه وزنفصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی1396
3دریافت فایل PDF مقالهتغییرات الکترومیوگرافی عضلات تنه دانش آموزان پسر دوازده سال، متعاقب حمل کیف با وزن های مختلفدوفصلنامه مطالعات طب ورزشی1389
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر شدت های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا( TNFα) و اینترلوکین- 6 (6-IL) مردان فعالفصلنامه فیزیولوژی ورزشی1394
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر دو شدت فعالیت حاد هوازی بر غلظت آپلین پلاسما، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلابه دیابت نوع دوفصلنامه فیزیولوژی ورزشی1395
6دریافت فایل PDF مقالهتخمین سطح مقطع عضله چهارسرران و همسترینگ با استفاده از اندازه های آنتروپومتریکی ناحیه رانفصلنامه فیزیولوژی ورزشی1396
7دریافت فایل PDF مقالهشیوع گرفتگی مجاری تنفسی ناشی از ورزش در کشتی گیران فرنگی حرفه ایدوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزشدو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش1397
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستانفصلنامه فیزیولوژی ورزشی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر برخی شاخص های تنفسی زنان چاق غیرفعالدوماهنامه فیض1397
11دریافت فایل PDF مقالهEffect of Acute Interval Walking with Blood Flow Restriction on 4EBP1, ERK, p38, and Myostatin of SkeletalMuscle in Inactive Menنشریه بین المللی علوم بهداشت1398
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر 6 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر فاکتور رشد عصب و آنزیم کاتالاز هیپوکمپ رت های مبتلا به پارکینسونمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1398
تاریخ ایجاد رزومه: 26 August 2020 - تعداد مشاهده 57 بار

نمودار تولید سالانه مقالات عبدالحمید حبیبی

تماس با عبدالحمید حبیبی


به اشتراک گذاری صفحه عبدالحمید حبیبی

Support