ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Abass Akhavan Sepahi

Abass Akhavan Sepahi

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186877)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Abass Akhavan Sepahi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Abass Akhavan Sepahi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی افزایش بهره وری ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی1385
2دریافت فایل PDF مقالهنقش کلسترودیوم های جداشده ازمخازن نفت خام درتولید بیوسورفکتانت و بیوپلیمربه منظور ازدیاد برداشت میکروبی نفتاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی1385
3دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی نانوساختار لایه سطحی S-LAYER از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوساولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
4دریافت فایل PDF مقالهکاهش میزان بار الودگی و شاخص های شوری فاضلاب توسط عملیات ناپیوسته بیولوژیکی بوسیله گونه اسپرژیلوس فلاووسسیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1389
5دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات سمی افلاتوکسین موجود در جیره غذایی طیور با استفاده از پروبیوتیکاولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نمک درهیدرولیز پرتوسط باسیلوس های دریازیاولین همایش ملی علوم زیستی1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تکنیک تهویه زیستی در تیمار خاک های آلوده به گازوئیل در مقیاس میدانیاولین همایش تخصصی زیست پالایی1392
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فناوری نانو دربهبود کیفیت نفت خاماولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی1393
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از نانوذرات در بهبود حذف زیستی گوگرد از نفت خام و جداسازی بیوکاتالیستاولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها1392
10دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتری نمکدوست Salinivibrio sp از دریاچه ارومیهکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انواع سدوموناس های هالوفیل و هالوتولرنت از دریاچه ارومیهکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتالاب اینچه برون، منبعی نو جهت جداسازی آرکی های نمک دوست جدیدکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
13دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری های هالو آلکالوفیل تالاب قلیایی نمکی - دریایی گمیشانکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات Sub-MIC عصاره اتانولی گیاه Hypericum Perforatum بر روی خواص ضد میکروبی و رفتار باکتریاییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
15دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ازدیادبرداشت میکروبی نفت خام با استفاده از سویه ی باسیلوس سوبتیلیس جد اسازی شده از چاههای نفت مناطق مرکزی ایراندومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های کدکننده بتالاکتامازهایSHV،-1NDMو KPC در ایزوله های سودوموناس آیروژینوزا به روش PCRسومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان آنزیمی باکتری های جنس سایتوفاگا در تولید آنزیم سلولازسومین همایش ملی علوم زیستی1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی منابع باکتریایی تولید ویتامین K۲بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استرس اکسیداتیو بر افزایش تولید بتاکاروتن درکپک بلاکسلا تریسپورا در حضور باکتری سراشیا مارسسنسبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1399

Abass Akhavan Sepahi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتنظیم پاسخ استرسی توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس LX-108 در رت نر نژاد ویستار تحت استرس بی حرکتی مزمنفصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی1394
2دریافت فایل PDF مقالهپاتوتایپینگ و بررسی شیوع اشریشیاکلی های بیماری زای روده ای در نمونه های آب ورودی به تصفیه خانه های شهر تهرانمجله آب و فاضلاب1395
3دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی مولکولی آنتروکوکوس ها و بررسی حضور ژن بیماریزای سایتولیزین (cyl) از نمونه های ادراریمجله بیولوژی کاربردی1397
4دریافت فایل PDF مقالهاثرات ضد قارچی نانو کریستال سلولز و نانوکیتوزان بر روی اسکناس های ایرانمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1397
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارتباط ژنهای پلی کتیدسنتاز ) PKSs ( با فعالیت ضدمیکروبی درسیانوباکتری های خاکزی لواسانفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهجذب بیولوژیکیCr(VI) توسط توده سلولی مرده Aspergillus nigerفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1388
7دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتری های تجزیه کننده تولوئن از خاک پتروشیمی اصفهانفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1390
8دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری های پلی اکستریموفیل قلیادوست، نمک دوست و تحمل کننده نمک تالاب قلیایی شور-دریایی گمیشانتاکسونومی و بیوسیستماتیک1392
9دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی آرکی های نمک دوست اجباری قابل کشت تالاب پر شور اینچه برون، استان گلستانتاکسونومی و بیوسیستماتیک1392
10دریافت فایل PDF مقالهجداسازی مخمرها از رسوبات آبی و بررسی ویژگیهای آنزیمی آنهافصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1400
11دریافت فایل PDF مقالهکنترل زیستی قارچهای پیتیوم اولتیموم و فوزاریوم سولانی توسط سویههای بومی باسیلوس سوبتیلیسفصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع باکتریایی غالب در فلور باکتریهای هوازی و بیهوازی گلفشانهای جنوب شرقی دریای خزرفصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1395
13دریافت فایل PDF مقالهA Study on Cephalosporin Acylase Enzymes in Some Gram-Negative Bacteria Isolated from Clinical Samples for Producing Cephalosporin Semi-Synthetic Antibiotics in Pharmaceutical Industriesمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1392
14دریافت فایل PDF مقالهDetection of Sul۲ Gene in Escherichia Coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infections Admitted to Clinical Centers of Khoy Cityمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1392
15دریافت فایل PDF مقالهجدا سازی، شناسایی و بررسی جمعیت گونه‌های Azospirillum sp.در خاک‌های اطراف تهران و ارزیابی اثرات محرک رشدی آنها بر گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانهدو فصلنامه زیست شناسی خاک1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مقاومت به فلزات سنگین سولفات روی و سولفات کادمیوم در سویه های اشرشیاکلی جدا شده از آب های سطحی شهر تهران با استفاده از روش تهیه رقت سریال در لولهمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1396
17دریافت فایل PDF مقالهافزایش میزان تولید آنزیم گزیلاناز از باسیلوس موجاونسیس با استفاده از روش جهش‏زایی تصادفیفصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1393
create: 5 September 2020 - view 1522
Support