علی ابراهیم نژاد | سیویلیکا

دکتر علی ابراهیم نژاد

استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

معرفی

استان
مازندران
شهر
قائم شهر

سمتهای علمی و اجرایی علی ابراهیم نژاد در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی (سردبیر)
  • فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مهندسی مدیریت نوین (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی علی ابراهیم نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (عضو هیات علمی)

مقالات علی ابراهیم نژاد در کنفرانس های داخلی

مساله شبکه جریان یکسان با کمترین هزینه
سال 1386
ارائه شده در سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
بازی های ماتریسی دو نفری با جدول بازده فازی
سال 1386
ارائه شده در سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
اولویت‌بندی عومل موثر بر توانمندسازی پرسنل گروههای خودروساز با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
انتخاب نحوه سرویس‌ ایاب و ذهاب با استفاده از روش سلسله مراتبی دلفی (DHP)
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
مدل پیش‌بینی میزان تقاضای برق مصرفی مشترکین با بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
پیدا کردن ابر صفحه‌های سازای یک چندوجهی
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
Cost Efficiency By Generalized Data Envelopment Analysis
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
یادگیری سازمانی از طریق حلقه‌های کنترل کیفیت
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
رتبه‌بندی بر مبنای پوششی داده‌ها در پارکهای علم و فناوری که بر مبنای نوآوری نظام‌یافته (TRIZ) استوارند
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
مساله کوتاهترین مسیر در شبکه ی پویا با بردار هزینه ی تصادفی
سال 1389
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
محاسبه اعتمادپذیری شبکه های جریان تصادفی چند کالایی
سال 1386
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
مسأله‌ی ماکزیمم جریان در شبکه‌های پویا با بردار ظرفیت تصادفی
سال 1386
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
محاسبه اعتمادپذیری شبکه های جریان تصادفی چند کالایی
سال 1386
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
رویکرد جدیدی برای ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران، کاربردی از تحلیل پوششی دادهها
سال 1390
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
RANKING OF CANDIDATES IN VOTING SYSTEMS BASED ON VIRTUAL CANDIDATES
سال 1391
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
قضیه نقطه ثابت مشترک در فضای متریک KM ـ فازی با استفاده از اصل (E.A)
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
مدل فازی تصادفی DEA با خروجی نامطلوب
سال 1393
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
روش جدیدی برای حل مسایل برنامه ریزی خطی با پارامترهای تماماً فازی
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی
یک روش محاسباتی کارا برای حل مساله کوتاهترین مسیر در یک شبکه با وزن های کمانی بازه ای
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی
ارائه یک روش به منظور مکان یابی حسگر ها در شبکه های حسگر بی سیم براساس الگوریتم ژنتیک خود تطبیق
سال 1394
ارائه شده در سومین همایش ملی کامپیوتر
ارزیابی کارایی براساس واحدهای تصمیم گیرنده ایده آل و آنتی ایده آل در حضور خروجی های نامطلوب با داده های فازی
سال 1396
ارائه شده در نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: REVIEW AND SOME NEW RESULTS
سال 1396
ارائه شده در نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
New Insights on Solving Fuzzy Linear Programming Problems
سال 1394
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
Efficiency Evaluation using DEA in a Fuzzy Environment
سال 1394
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
A dual Approach for Solving Bounded Linear Programming with Symmetric Trapezoidal Fuzzy Numbers
سال 1394
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
An Improved Approach for Solving Interval Shortest Path Problem
سال 1394
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
On solving linear programming problems with triangular intuitionistic fuzzy variables
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
اولویت بندی معیارهای تاثیر اکسسوری در کالای لاکچری بر ارزش ویژه برند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه پوشاک آویشن)
سال 1398
ارائه شده در کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
ارزیابی کارایی در تحلیل پوششی داده های فازی با عوامل نامطلوب: رویکرد وزن مشترک
سال 1401
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
ارزیابی کارایی نسبی شرکت های تعاونی کشاورزی استان مازندران به روش تحلیل پوششی داده ها
سال 1402
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

مقالات علی ابراهیم نژاد در ژورنال های داخلی

مدیریت سود و قیمت گذاری ریسک در صنعت بانکداری: شواهدی از ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی