آقای دکتر Ali Ghorbanpour Arani

Dr. Ali Ghorbanpour Arani

استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186909)

53
7
166
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers