ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Hossein Besharati

Hossein Besharati

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186928)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Besharati در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

Hossein Besharati Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن عناصر غذایی در خاکهای آهکیهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کود بیولوژیک پتاسیمی در تغییرات اشکال مختلف پتاسیم در خاکهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی کود بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های اکسیدکننده گوگرد در تامین آهن مورد نیاز ذرتهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر Pb , Cd بر سکوستراسیون کربن (Carbon Sequestration) در خاکهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر درصد کلنیزاسیون ریشه گندم توسط قارچ های میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradicesنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر افزودن نیتروژن و تنظیم نسبت C/N بقایای گیاهی مختلف بر سرعت تجزیه بقایادهمین کنگره علوم خاک ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای آهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوسنایجر بر فراهمی فسفر از خاک فسفاتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلفدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر گوگرد و تلقیح با باکتریهای تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیائی یک خاک آهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد، تیوبا سیلوس و اثرات باقیمانده آنها بر خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کلزادهمین کنگره علوم خاک ایران1386
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در یک خاک آهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد عنصری و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر عملکرد وجذب فسفر ذرت در یک خاک آهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان و روند آزاد سازی فسفر قابل جذب در طول زماندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفاتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب برخی از عناصر غذایی در سیردهمین کنگره علوم خاک ایران1386
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیردهمین کنگره علوم خاک ایران1386
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر افزودنیهای آلی و معدنی در توزیع فلزات سنگین در فرکشنهای مختلف خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
20دریافت فایل PDF مقالهبرررسی تأثیر افزودنی های مختلف بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه زراعی جودهمین کنگره علوم خاک ایران1386
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تلقیح توأم باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرتسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد آلی مختلف در شرایط رطوبتی متفاوت بر خصوصیات شیمیایی و میزان عناصر غذایی در یک خاک آهکیاولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر دینامیک مواد آلی و تاثیر آن بر ویژگیهای خاکاولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پتانسیل های بومی موجود در کشور برای تولید کودهای زیستی و آلی و تولید محصول سالم (چال شها و محدودیت ها)اولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زیستپالایی بر روند پالایش خاک آلوده به گل پایه روغنی حفارینخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر باکتری های حل کننده فسفات بر روی جذب فسفرتوسط گیاه ذرت (رقم 704)اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر pH روی باکتریهای جداسازی شده تجزیه کننده مواد نفتی از خاکهای استان بوشهرپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی باکتری های تجزیه کننده ی نفت در مقادیر pH طی زمان های مختلف در محیط مایعپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح گوگردبا و یا بدون دو گونه باکتری های تیوباسیلوس بر رشد وجذب عناصر غذایی نارنگی کینو و ویژگی های شیمیایی خاکپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
30دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در سه رقم سویادومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی طیف جذبی صفات فیتوشیمیایی تحت تاثیر منابع متغیر کود در زعفرانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی استان خراساناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاکهای آهکی استان آذربایجان شرقیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی استان کرماناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی استان مازندراناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
36دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر عملکرد ماده خشک، میزان کلروفیل و جذب آهن و روی بخش هوایی در دو رقم سویااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر غده بندی ریشه و جذب نیتروژن اندام هوایی در دو رقم سویااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گلخانه ای سطوح مختلف گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر خصوصیات کیفی بذر در دو رقم سویااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی و مصرف کود نیتروژنه بر میزان عملکرد دو رقم نخودیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل تعدادی از خاکهای مازندران در اکسایش گوگرد عنصری افزوده شده به خاکاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
41دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح گوگرد بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های آهکی سری میانهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
42دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح گوگرد و کود حیوانی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا Brassica napus L. در منطقهی میانهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد خیارسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
44دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای بیولوژیک زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
45دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و کلات آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.)سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سه رقم سویاهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تیمارهای مختلف گوگرد همراه با تیوباسیلوس بر عملکرد و کیفیت کلزا رقم SLM1462یازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
48دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد (PGRP) بر جذب برخی عناصر غذایی توسط قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در بستر های مختلفیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
49دریافت فایل PDF مقالهاثر خاک پوششی بر عملکرد و میزان پروتئین قارچ دکمه ای Agaricus bisporus رشد یافته در بسترهای مختلفیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان زیتوده کرم خاکی در فرایند ورمی کمپوست شدن مواد آلی مختلفیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
51دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر سطوح نتیروژن و تلقیح با باکتری برادی ریزوبیوم جاپانیکوم بر عملکرد سویا و درصد پروتئین دانه آنیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد سویا در یک خاک آهکییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در خصوصیات ریشه نخودیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در تاریخ سبز کردن، زمان گلدهی و صفات مورفولوژیک نخودیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه اییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سنگ فسفات بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه اییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات محرک رشد گیاهی در برخی از باکتری های ریزوسفری یونجهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانایی انحلال فسفات های معدنی و آلی در برخی از باکتری های ریزوسفری خاک های زیر کشت یونجهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف گوگرد و تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر جذب عنصر آهن توسط سویا در چند خاکی آهکییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلقیح باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه بر شاخص های رشد ذرتیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کاربرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد اقتصادی ذرت در کرمانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل سودوموناس های فلورسنس تولید کننده سیدروفور در افزایش جذب آهن، روی و منگنز در گیاه سویایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
63دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر تولید سینانید در سودوموناس های تولید کننده سیدروفور بر جذب آهن روی و منگنز در گیاه سویایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطابق آزادسازی عناصر غذایی حاصل از تجزیه بقایای گیاهی با زمان مورد نیاز گندمیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
65دریافت فایل PDF مقالهاثر گوگرد تلقیح شده با باکتریهای تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب فسفر در گندمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی جذب فسفر در خیار تلقیح شده با باکتریهای سودوموناس پوتیدا و پانتواآگلومرانس در شرایط مزرعههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار ذرت بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در خاک های آهکیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
68دریافت فایل PDF مقالهاثر آلودگی سرب بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه یونجهدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
69دریافت فایل PDF مقالهتأثیر دمای گرماکافت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بیوچار ذرت و تصاعد دی اکسید کربن از خاکدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی رشد باکتری های جداسازی شده از خاکهای آلوده به نفت، در غلظت های مختلف عناصر غذایی در حضور فنانترندومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
71دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتریهای سلولولیتیک از موریانه ها و تعیین فعالیت آنزیم سلولازی به منظور افزایش سرعت تجزیه بقایای لیگنوسلولزیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
72دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتری های اکسیدکننده گوگرد با استفاده از محیط کشت های میکروبی (چالش ها و چشم انداز آینده با تاکید بر محیط های پرورشی آبزیان)ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی Halothiobacillus neapolitanus و گوگرد در کنترل بیماری پاخوره ی گندمنخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
74دریافت فایل PDF مقالهبهبود پایداری دو سیستم بادی با استفاده از الگوریتم ژنتیکپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک1399
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود آلی حاصل از ضایعات کشتارگاه طیور روی تغذیه پسته(Pistacia vera)هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400

Hossein Besharati Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهComparing Effects of Treated Rock Phosphate and TSP on Soil PAvailability and P Concentration in Apple (Malus pumila) Treesدوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی1389
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کاربرد گوگرد و باکتری های تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک وعملکرد کلزا در تناوب گندم- کلزا در دو سال متوالیفصلنامه آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش باکتری حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگومفصلنامه آب و خاک1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی همزیستی و مقاومت به شوری سویه های ریزوبیومی همزیست با یونجه بومی خاک های استان تهران و زنجانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود شاخص های رشد گیاه سویافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1393
7دریافت فایل PDF مقالهاثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی های خاک در کشت زعفرانفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار ذرت بر خصوصیات شیمیایی و میکروبیولوژیکی دو خاک آهکی رسی و شنیفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1397
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و تلقیح قارچ های میکوریز و باکتریهای همزیست بر شاخص های رویشی گیاه نخود(Cicer arietinum L.)فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپوشش‎دار و پلت کردن بذر با استفاده از باکتری‎های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1395
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و قارچ های میکوریز آربسکولار بر عملکرد و کیفیت سیب زمینیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش ناشی از سطوح آلودگی سرب در گیاه یونجه در شرایط تلقیح با جدایه های همزیستفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
13دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکدو فصلنامه مدیریت اراضی1396
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر سیستم های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجمالی وضعیت حاصلخیزی خاکهای کشاورزی ایراندو فصلنامه مدیریت اراضی1392
16دریافت فایل PDF مقالهپالایش میکروبی خاک های آلوده به مواد نفتی و بررسی نقش رایزوسفر در کارایی ریز جانداراننشریه پژوهش های خاک1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات اندام های زیر زمینی زعفران در اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایینشریه پژوهش های خاک1393
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر فرایند تثبیت بیولوژیک نیتروژن و شاخص های رشد دو رقم سویا در مراحل مختلف فنولوژیکنشریه پژوهش های خاک1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گوجه فرنگی در یک خاک آلوده به کادمیومنشریه پژوهش های خاک1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت خیار در شرایط مزرعهنشریه پژوهش های خاک1394
21دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شورینشریه پژوهش های خاک1394
22دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری باسیلوس سوبتلیس و مقادیر کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (علی کاظمی و هاشمی)نشریه پژوهش های خاک1394
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی گیاه سویا در چند چهار خاک آهکی با ظرفیت بافری متفاوتنشریه پژوهش های خاک1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اکسیداسیون زیستی گوگرد بر خصوصیات خاک و فراهمی عناصر در برخی از خاک های ایراننشریه پژوهش های خاک1396
25دریافت فایل PDF مقالهغربال‏ گری باکتریهای ریزوسفر یونجه از لحاظ صفات محرک رشدی گیاهفصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1394
26دریافت فایل PDF مقالهچرخه گوگرد و تولید سولفید هیدروژن دراکوسسیتم‎های آبی با تاکید بر آبزی‎پروریمجله بهره برداری و پرورش آبزیان1399
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مصرف گوگرد و باکتری‌های Thiobacillus بر فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک‌هایی با ظرفیت بافری مختلفدو فصلنامه زیست شناسی خاک1394
28دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایراندو فصلنامه زیست شناسی خاک1395
29دریافت فایل PDF مقالهجدا سازی تعدادی از باکتری‌های سلولولیتیک بومی و بررسی سیستم آنزیم سلولازی آنها برای تجزیه ضایعات لیگنو سلولزیدو فصلنامه زیست شناسی خاک1398
30دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی سویه‎های برتر باکتری‎های اکسید‎کننده گوگرد بومی مزارع پرورش ماهیان گرمابی نواحی مرکزی استان مازندراندو فصلنامه زیست شناسی خاک1399
create: 15 September 2020 - view 410

Hossein Besharati annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Hossein Besharati papers

Support