آقای Isa Sharif Pour

Isa Sharif Pour

استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186933)

14
23
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs