آقای Daryoush Yarahmadi

Daryoush Yarahmadi

دانشیار جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186941)

11
24
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers