خانم دکتر Saeideh Masoumi

Dr. Saeideh Masoumi

دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه

Researcher ID: (187496)

12
4
2
1

Conference Papers

Teaching Experience

  • استادیار Farhangian University(1403-تاکنون )
  • استاد مدعو (1398-1400)
  • استاد مدعو (1397-1400)
  • استاد مدعو (1395-1400)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه رشته گرافیک دانشگاه فنی و حرفه ای دختران قم (1394-1396)