حمید یوسفی | سیویلیکا

حمید یوسفی

معرفی

فارغ التحصیل پیام نور بابل


مقالات حمید یوسفی در کنفرانس های داخلی

جهان پسا کرونا و راهبردهای مشارکت بازاریابی مشاغل و تجارت در یک بحران همه گیر
سال 1399
ارائه شده در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
مهندسی فروش و بررسی تکنیک های فروش در دیجیتال مارکتینگ و راهکارهای نوین جهت افزایش فروش
سال 1399
ارائه شده در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
بررسی تاثیر وفاداری به برند با رضایت مشتریان
سال 1399
ارائه شده در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران

تحصیلات حمید یوسفی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
1399 - 1400